Online verkoop- en retourneringsvoorwaarden

[ Read these General Conditions in English ]

 

De verkoper

EYBE marketing

Belgisch bedrijf
KBO: BE0721.901.813
Anna-Bo Nuyts
Adres: Frans de Beuckeleerlaan 1 – 2970 Schilde
E-mailadres: anna-bo@eybecustom.com

 

Toepasbaarheid en voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webshop aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden een op de markt aangeboden goed of dienst koopt of gebruikt).
 2. Wij leveren uitsluitend in België en Nederland. Als u een afleveradres buiten dit land opgeeft, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te weigeren.
 3. Om een ​​bestelling te kunnen plaatsen, moet je ouder zijn dan 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar, dan vragen we je om je bestelling door een ouder of voogd te laten plaatsen. Indien ons ter kennis komt dat een bestelling is gedaan door een minderjarige, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te weigeren.
 4. Het plaatsen van een online bestelling op de website betekent een formele aanvaarding van onze algemene voorwaarden, die altijd beschikbaar zijn via onze website.
 5. Als u online heeft besteld, verstrekken wij u daarnaast en samen met de orderbevestiging of uiterlijk bij levering een kopie van deze voorwaarden in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken. Wij raden u bovendien aan dit altijd te doen.
 6. Indien naast deze voorwaarden nog aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. U als consument kunt altijd in uw voordeel een beroep doen op de meest preferentiële tekst indien onze voorwaarden in strijd zouden zijn met bovenstaande bijzondere voorwaarden.

 

Ons aanbod en uw bestelling

 1. Wanneer deze slechts voor een beperkte periode geldig is of aan bepaalde voorwaarden onderworpen is, vermelden wij uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we aan u verkopen, evenals het verloop van ons leveringsproces. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling te kunnen maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons duidelijk vergissen, zijn we niet verplicht om aan u te leveren.
 3. Uw bestelling is voltooid en het contract tussen ons is definitief zodra we uw bestelling per post hebben bevestigd en met betrekking tot uw betaling met creditcard of bankpas, zodra we goedkeuring hebben ontvangen van de uitgever van uw kaart. Wij accepteren Maestro, Bancontact, iDeal. Indien de uitgever van uw kaart weigert akkoord te gaan met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een ​​product te kopen, voeg je het toe aan je winkelmandje. Daarna geeft u uw contactgegevens en factuurgegevens door. Vervolgens kies je de bezorgwijze van jouw voorkeur: bezorging op een bepaald adres. In de laatste stap kom je op een overzichtspagina, accepteer je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door op de ‘Bevestigen’ knop te drukken. Als je deze stappen hebt doorlopen, wordt je aankoop definitief.

 

Herroepingsrecht

 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je het recht om te beslissen dat je de goederen niet wilt houden gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van het contract. U kunt uw bestelling dan zonder boete en zonder opgave van reden retourneren (de kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening). Binnen 14 dagen na ontvangst van uw geretourneerde bestelling of uw melding dat u van de overeenkomst af wilt zien, betalen wij u het volledige aankoopbedrag terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de aankoop heeft gebruikt. Dit kunnen we echter alleen doen als het artikel in de originele staat en zonder schade in de originele verpakking wordt geretourneerd. UITZONDERING: Custom items, op maat gemaakt voor u, zijn niet retourneerbaar, in geen enkel geval.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening. Wij zullen de kosten van retournering aangeven of een schatting van de kosten maken, indien het redelijkerwijs niet mogelijk is deze vooraf te berekenen.
 3. We kunnen terugbetaling weigeren zolang we de geretourneerde goederen niet in originele staat hebben ontvangen.
 4. We verwachten dat je de bestelling en de verpakking de eerste 14 dagen na levering met de grootste zorg behandelt. Als u de goederen wilt retourneren zoals hierboven beschreven, mag u deze alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u ze wilt behouden. Geretourneerde goederen kunnen worden getest, maar niet worden gebruikt.

 

Prijs

 1. Indien wij in ons aanbod een periode vermelden, veranderen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, btw en alle andere heffingen. Verzendkosten worden apart berekend.

 

Betaling

 1. Wij accepteren alleen vooruitbetalingen via onze website met behulp van de daar aangegeven betaalmethoden.
 2. Om een ​​veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden de transactiegegevens enkel doorgegeven terwijl ze versleuteld zijn met SSL-technologie. Om betalingen met SSL te doen is geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding herken je aan het “slotje” in je browser.

 

Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze producten in overeenstemming zijn met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. We garanderen ook dat onze goederen in overeenstemming zijn met de op het moment van uw bestelling geldende Belgische wetgeving.

U geniet gedurende 2 jaar de bescherming van de wettelijke garantie. Om de garantie te kunnen inroepen, moet:

 • het gebrek aan het product reeds bestaan op het moment van de levering én
 • het gebrek zich voordoen binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering.

Om de garantie te kunnen inroepen, moet:

 • Er een gebrek aan overeenstemming zijn tussen gevraagd en geleverd product; én
 • Het gebrek aanwezig zijn bij de levering; én
 • Het gebrek zich voordoen binnen een termijn van twee jaar na de levering.

De wettelijke garantie zal (bijvoorbeeld) niet gelden wanneer:

 • De schade is veroorzaakt door normale slijtage;
 • U veranderingen hebt toegebracht aan de producten;
 • De schade is veroorzaakt door een verkeerd door een verkeerd gebruik.

De garantie omvat de kosteloze herstelling of de vervanging van het gebrekkige product. Wanneer dit niet mogelijk blijkt kunnen wij kiezen voor evenredige prijsvermindering of de ontbinding van de verkoop. In dit laatste geval krijgt u de gehele prijs terug en moet het product geretourneerd worden.

Belangrijk: eventuele tekortkomingen aan onze producten moeten binnen een termijn van twee maanden na vaststelling gemeld worden.

 

Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven.
 2. Wanneer een artikel op voorraad is, wordt het binnen een termijn van 5 werkdagen geleverd op het leveringsadres in België. Voor andere landen kan de levering langer duren.
 3. Als we niet op tijd kunnen leveren, zullen we je altijd voor het einde van de verwachte levertijd op de hoogte stellen. Als we dat niet doen, kunt u uw bestelling gratis annuleren. UITZONDERING: Custom, op maat gemaakte, bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, in geen enkel geval.
 4. De verzending van goederen en cadeaubonnen is altijd voor ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over verloren goederen tijdens het transport. Als u de goederen echter binnen 14 dagen na levering aan ons retourneert omdat u ze liever niet houdt, bent u zelf verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de geleverde goederen tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, niet overeenstemmen met de goederen vermeld op de leveringsbon of niet overeenstemmen met de goederen die u besteld heeft, dient u dit zo snel mogelijk en in ieder geval binnen binnen de onder de garantiebepalingen vermelde termijn te melden. Vervolgens dient u de goederen binnen 14 kalenderdagen na levering terug te sturen.
 6. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de door het bedrijf aangewezen transporteur. In dergelijke gevallen blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de goederen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant zijn ontvangen.

 

Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. Wij kunnen in dat geval ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Gevallen van overmacht zijn alle omstandigheden buiten onze wil en controle die het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Dergelijke gebeurtenissen zijn onder meer stakingen, brand, storing van de energievoorziening of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en/of de tijdelijke uitval van de webshop, te late levering of het niet leveren door leveranciers of andere derden.

 

Intellectueel eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons of onze leveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Het is verboden om de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel te gebruiken en/of te wijzigen. U mag dus geen tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, enz. kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.

 

Klachtenprocedure en conflicten

 1. We hopen dat al onze klanten altijd 100% tevreden zijn. Mocht u desondanks klachten hebben over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op via EMAIL. Wij doen ons uiterste best om uw klacht binnen 7 dagen af ​​te handelen.
 2. Alle overeenkomsten die wij met onze klanten sluiten, worden, ongeacht hun woonplaats, uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van België zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze contracten. Indien als gevolg van internationaal recht het recht van een ander land van toepassing is, zal de interpretatie van de huidige voorwaarden in eerste instantie gebeuren in overeenstemming met de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. De Europese Unie beschikt ook over een Online Geschillen Platform (ODR – Online Dispute Resolution) waar u steeds terecht kan om een geschil buiten de rechtbank op te lossen.